L’Air des Alpes Suisses

6.500.000 

Ra mắt: 2019

Nhóm hương: Hương gỗ

Nồng độ: EDP

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 22

Lưu hương: Từ 8 đến 12 tiếng

Toả hương: Trên một cánh tay

Thời điểm: Xuân,Thu, Ngày, Hoạt động thể thao, Hàng ngày, Văn phòng

Phong cách: Tinh tế, Sạch sẽ, Vui vẻ

L'Air des Alpes Suisses
L’Air des Alpes Suisses
6.500.000  Lựa chọn các phương án