Ngọt, caramel, bánh mì, phong, đường nâu với nốt cháy;

350.000 3.100.000