Roja Parfums

Roja Parfums là một hãng nước hoa đến từ Anh, chủ sở hữu là Roja Dove(Roger Bird). Ông nổi tiếng toàn cầu với việc chỉ sử dụng những nguyên liệu tốt nhất trên thế giới.

New York Times gọi ông ấy là Master Tailor (of Scent)., Financial Times gọi ông là ‘a legendary figure in the world of scent’, GQ-một tờ tạp chí cho nam tuyên bố rằng Roja là ‘chiếc mũi vĩ đại nhất thế giới‘.

Sau 20 năm làm việc tại Guerlain, ông đã thành lập thương hiệu riêng của mình: Roja Parfums, mục tiêu của ông là tạo ra nước hoa mang tính cá nhân cho những khách hàng riêng biệt, những người có thể chi ra tới 30.000$ cho mỗi loại nước hoa.

Năm 2007 ông tạo ra bộ ba nước hoa của riêng mình bao gồm: Enslaved, Unspoken, và Scandal.

Đặc trưng của nước hoa Roja Parfums là nước hoa của hãng luôn cuốn hút người dùng ngay từ note hương đầu tiên. ADN chính trong những chai nước hoa của hãng này thường bao gồm Hoa nhài, Hoa hồng.

Những mùi hương hay mà bạn nên thử của hãng này: Amber Aoud, Elysium, Parfum de la Nuit 2,

Trang chủ: rojaparfums.com

3.800.000 35.000.000 
1.000.000 8.500.000 
2.100.000 19.000.000 
1.700.000 15.000.000 
1.000.000 8.500.000 
2.800.000 24.000.000 
1.000.000 8.500.000 
750.000 6.000.000 
2.200.000 10.000.000 
2.600.000 24.000.000 
700.000 7.200.000 
2.200.000 10.000.000 
900.000 8.500.000 
(1) 700.000 6.500.000 
2.000.000 9.000.000 
750.000 6.600.000 
(2) 2.200.000 10.000.000 
2.000.000 9.000.000 
4.000.000 36.000.000 
7.000.000 65.000.000 
Excl
2.800.000 13.000.000 

Roja

Oceania

1.400.000 12.000.000 
Excl
2.200.000 10.000.000 
3.000.000 28.000.000 
3.000.000 28.000.000 
3.000.000 28.000.000 
2.700.000 12.500.000 
2.500.000 10.000.000 
2.500.000 10.000.000 
2.300.000 20.000.000 
2.500.000 11.000.000 
750.000 6.900.000 
700.000 6.500.000 
2.500.000 13.900.000 
2.700.000 12.500.000 
2.200.000 10.000.000 
700.000 6.500.000