No 02 L’Air du Désert Marocain

900.000 4.000.000 

Ra mắt: 2005

Nhóm hương: Amber, Cay nồng

Nồng độ: EDT

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Trên 12 tiếng

Toả hương: Trên một cánh tay

Thời điểm: Thu, Đông, Ngày, Đêm, Mọi hoàn cảnh

Phong cách: Mạnh mẽ, Sạch sẽ, Ngọt ngào, Thanh lịch

No 02 - L'Air du Désert Marocain
No 02 L’Air du Désert Marocain
900.000 4.000.000  Lựa chọn các phương án