No 03 Lonestar Memories

6.500.000 

Ra mắt: 2006

Nhóm hương: Hương Chypre

Nồng độ: EDT

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Trên 12 tiếng

Toả hương: Trên một cánh tay

Thời điểm: Thu, Đông, Ngày, Đêm, Mọi hoàn cảnh

Phong cách: Quyến rũ

No 03 Lonestar Memories
6.500.000  Lựa chọn các phương án