Oriental Leather

820.000 5.700.000 

Ra mắt: 2019

Nhóm hương: Da thuộc

Nồng độ: EDP

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Từ 8 đến 12 tiếng

Toả hương: Trên 2 mét

Thời điểm: Thu, Đông, Ngày, Đêm, Mọi hoàn cảnh, Văn phòng, Sự kiện, Hàng ngày

Phong cách: Ngọt ngào, Ấm áp, Thanh lịch

Oriental Leather
820.000 5.700.000  Lựa chọn các phương án