Roman Wood

750.000 6.580.000 

Ra mắt: 2020

Nhóm hương: Hương gỗ, Phương đông

Nồng độ: EDP

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Dưới 8 tiếng

Toả hương: Dưới một cánh tay

Thời điểm: Xuân, Thu, Đông, Ngày, Đêm, Văn phòng, Sự kiện, Hàng ngày

Phong cách: Cổ điển, Sang trọng 

ESSENZE ROMAN WOOD
Roman Wood
750.000 6.580.000  Lựa chọn các phương án