Sotto la Luna Tuberose

6.500.000 

Ra mắt: 2015

Nhóm hương: Thơm ngát

Nồng độ: EDP

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Trên 25

Lưu hương: Từ 8 đến 12 tiếng

Toả hương: Trên một cánh tay

Thời điểm: Xuân, Thu, Đông, Ngày, Đêm, Mọi hoàn cảnh

Phong cách: Thanh lịch

Sotto la Luna - Tuberose
Sotto la Luna Tuberose
6.500.000  Lựa chọn các phương án